Видео упутство за састављање 3Д слагалице ПЧЕЛА

Видео упутство за састављање 3Д слагалице КАЛЕНДАР D12